REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PLANTACJALAWENDY.PL

 

1. Informacje o firmie

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plantacjalawendy.pl prowadzony jest przez:

 

Gospodarstwo Ogrodnicze Mikołaj Dyba

Szkaradowo 222, 63-930 Jutrosin.

NIP- 6991849690,

 

Adres do korespondencji:

Gospodarstwo Ogrodnicze Mikołaj Dyba,

Szkaradowo 222, 63-930 Jutrosin.

tel. 509275458

 

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów wyprodukowanych w: Gospodarstwo Ogrodnicze Mikołaj Dyba

 

2. Opis i zdjęcia produktów

 

- Zdjęcia roślin przedstawiają rośliny wyprodukowane w Gospodarstwie Ogrodniczym Mikołaj Dyba, przedstawiają sadzonki w okresie wegetacji oraz egzemplarze dorosłe.

- Zdjęcia robione są w różnych okresach dlatego mogą różnić się od faktycznego wyglądu wysyłanych roślin.

- Na życzenie kupującego możemy wysłać aktualne zdjęcia sprzedawanych sadzonek.

- Sprzedający zastrzega sobie prawo osób trzecich do wykorzystywania ( kopiowania) zdjęć, tekstów umieszczonych na stronie www.plantacjalawendy.pl , które są tylko i wyłącznie jego własnością.

 

3. Zamówienia

 

- Zamówienie można złożyć za pomocą:

• sklepu internetowego na stronie www.plantacjalawendy.pl

• poczty e- mail pod adresem kontakt@plantacjalawendy.pl

• telefonicznie pod numerem +48 509275458

- Kupujący może anulować zamówienie drogą mailową po adresem kontakt@plantacjalawendy.pl

- Kupujący może drogą mailową wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania informacji od sprzedającego o wysyłce towaru.

- Przedmiotem sprzedaży są żywe rośliny dlatego Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od niego zdarzeń losowych jak np. zniszczenie uprawy przez niesprzyjające warunki atmosferyczne. O zaistniałej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie drogą mailową bądź telefoniczną.

- Realizacja zamówienia wynosi 14 dni ROBOCZYCH od daty zaksięgowania płatności lub wyboru opcji dostawy płatnej pobraniowo. Zakupione poprzez sklep rośliny można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odebrać osobiście w Szkaradowo 222.

- Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia jeżeli podane przez Kupującego dane będą niepełne – w szczególności dotyczy to telefonu kontaktowego, którego brak skutecznie uniemożliwia poprawne i terminowe doręczenie przesyłki kurierskiej.

-ZAMÓWIENIA BĘDĄ WYSYŁANE OD 15 KWIETNIA 2023. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁAT.

- Kupujący nie gwarantuje tego samego pokroju i odcienia koloru rośliny, zamawianego w różnych terminach. Dotyczy to roślin rozmnażanych poprzez nasiona. Rośliny rozmnażane poprzez nasiona mogą się różnić, w zależności od producenta.

 

 

4. Ceny

 

- Wszystkie ceny produktów podane są w złotych polskich i są cenami brutto

 

5. Płatność za zakupiony towar

 

- gotówka

- pobranie

- tradycyjny przelew bankowy pod wskazany przez sprzedającego numer konta

- płatność on-line za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

 

 

 

6. Dostawa

 

- Zakupione w sklepie towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

- Koszty dostawy umieszczone są na stronie www.pantacjalawendy.pl – zakładka „wysyłka”

- Ze względu na przedmiot sprzedaży Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po odebraniu przesyłki rośliny wyjąć z kartonów i zapewnić im optymalne warunki dalszego rozwoju.

- Dostawy zakupionych towarów rozpoczynamy z dniem 15 kwietnia z zachowaniem kolejności wpłat dokonanych przed okresem wysyłkowym lub w okresie późniejszym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

 

 

 

7.Odstąpienie od umowy

 

 

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu na adres e mail kontakt@plantacjalawendy.pl

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktów Sprzedającemu.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla stron z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu. Rośliny muszą być tak samo zapakowane w jaki sposób kupujący otrzymał.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

8. Reklamacje

 

- W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki fakt ten należy zgłosić dostawcy a następnie niezwłocznie zrobić dokumentację fotograficzną uszkodzonych roślin i wysłać na adres mailowy- kontakt@plantacjalawendy.pl w ciągu 24 godzin.

- Brak dokumentacji fotograficznej uszkodzeń uniemożliwi Kupującemu reklamację złego stanu dostarczonej przesyłki.

 - REKLAMACJE ILOŚCIOWO JAKOŚCIOWE WINNY BYĆ SKŁADANE W CHWILI ODBIORU NIE PÓŹNIEJ NIŻ 48 GODZIN PO ODBIORZE TOWARU.

- Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.

- Sprzedający rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

- Zgłoszenie przyjmowane jest mailowo na kontakt@plantacjalawendy.pl lub telefonicznie przez obsługę sklepu plantacja lawendy - kontakt 602782476

- W przypadku uznania reklamacji, klient otrzymuje  zwrot za dany produkt. Wszelkie koszty związane z reklamacją (koszt zwrotu towaru i dostarczenia nowego) ponosi Sprzedający. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźniony odbiór przesyłki przez kupującego.

- Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności: Wady Towaru są wynikiem - wszelkich przyczyn leżących po stronie użytkownika czyli wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej; lub tez są wynikiem zaniechania właściwej pielęgnacji roślin przez Kupującego (np. brak systematycznego podlewania), co może przyczynić się do ich obumarcia.

-Drogi Kupujący, pamiętaj kupujesz żywe rośliny, przy pakowaniu oraz w transporcie jest możliwość złamania w nie wielkiej ilości liścia czy pędu, jednak roślina zawsze się zregeneruje,

8. Gwarancje

- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, od niego niezależnymi i nie podlegającymi jego kontroli. Wszystkie porady i pomoc udzielane są wg. najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą sprzedającego, lecz bez ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje kupującego.

 

9. Postanowienia końcowe

 

- Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. - W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązywać będą od daty ich opublikowania na stronie www.plantacjalawendy.pl zakładka „ Regulamin”

Sklep korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszej strony www oznacza akceptację stosowania plików cookies.